CLUB
Kullanıcı :
Şifre :
Üye Ol | Şifremi Unuttum

    DİĞER TARİHİ YAPILAR  
BABAESKİ KÖPRÜSÜ (MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ)
Festival Alanı, BABAESKİ, KIRKLARELİ, TÜRKİYE 13 KASIM 2002

 Babaeski Köprüsü (Mimar Sinan Köprüsü)

Fotoğraf: Mimar Mucit Öztabak Arşivi
öprünün döşeme uzunluğu 72.4 metredir ve 6 gözden oluşur. Genişliği 7.00 metre en büyük kemer açıklığı da 7.50 metredir. Köprünün mansap tarafında kitabe köşkü, memba tarafında da balkon şeklinde bir namazgah vardır. Kitabe köşkü önünde birerden iki tane, namazgahın iki yanında da ikişerden 4 tane değişik şekilde babalar bulunur. Karşılıklı olarak yer alan bu iki eleman, köprüye mimari bir görünüş kazandırır. Köprünün kitabesi kazınmışsa daha sonradan mermer üzerine aynı kitabe talik yazı ile yazılmıştır. Şimdi kitabe köşkünde bulunan bu kitabeden köprünün H:1043 (M:1633) yılında yaptırıldığını anlıyoruz. 4. Murat devrine rastlar. Kitabe Simahi'ye aittir. Banisi, bu devirde yaşamış olan Çoban Deli Kasım Ağa'dır. Bazı yazarlara göre de mimarı Davut Ağa olarak gösterilir.

Babaeski Köprüsü (Fotoğraf: Gökhan Önal, 13 KASIM 

2002)Oysa mimar Davut Ağa 1618 de Selanik' te veba salgını sonucu ölmüştür. Mimar Kasım Ağa ise köprünün inşaatından evvel ölmüştür. Buna göre planları yapanın Mimar Kasım Ağa olması ama inşaatı bitirenin başkası olması kuvveti muhtemeldir. Muntazam, kesme köfeki taşından yapılmıştır. Sivri kemerli olarak yapılan köprüde gözler yanlara doğru küçülerek ve alçalarak devam eder. Dolayısıyla köprü hafif bir eğim kazanır. Memba ve mansap tarafında, ayakların önünde selyaranlar vardır. Memba cephede yer alan selyaranlar üçgen çıkıntı halindedir. Üstlerinde pramit şeklinde külahlar bulunur. Orta kemer ayaktaki selyaran köşeli bir taş üzerinde üçgen olarak yapılmıştır. Bu seryaranların üst kısmında konsollar üzerine oturtulmuş balkon çıkıntısı yer alır. Mansap tarafındaki seryaranlar (topuk) ise muntazam on iki köşenin yarısı bir kaide üzerinde, köşeli konik başlıklar yerleştirilmiştir. Bu başlıklar her iki cephede tempan duvarı ile kaynaşmış haldedir ve korniş taşına kadar yükselmektedir. Her iki cephede selyaranların külahları yanlarında sivri kemerli ikişer hafifletme gözü vardır. Kitabe köşküne rastlayan kısımda tahliye gözleri daireseldir. Ayrıca köprünün her iki başında kademeli şekilde yapılmış ikişerden 4 tane daha tahliye gözü vardır. korkuluğun altında ince bir korniş (plent) taşı bulunur. Korkuluk ise büyük blok taşlardan oluşur. Köprü ile ilgili şöyle bir söylenti vardır.

 Babaeski Köprüsü (Mimar Sinan Köprüsü) 1960 Sel Baskını

Fotoğraf: Mimar Mucit Öztabak Arşivi
Tarih: 1960
u Çoban Deli Kasım Ağa bu köprünün yerinde koyun güderken Cenab-ı Hak kendisine Müslümanlığı nasip edip zamanla Dergah-ı Ali yeniceri ocağında Kul Kethudası olur. Sonra Sultan 4. Murat Han tarafından haps olununca "ahdim olsun , bu girdaptan kurtulursam koyun güttüğüm yede bir köprü yaptırayım"der. Kurtulduktan sonrada ahdini yerine getirip 400 Rum kesesi sarfederek bu büyük köprüyü yaptırır.KÖPRÜ KİTABESİ

Cenab-ı Hazret-i Sultan Murad-ı Cem-azamet ibadı üzre huda ide sayesin memdüd
Çün itdi azm-i cihad ol Şeh-i hümayun-baht yanınca asker-i bi had cunud-i na mahdud
Bu cisri bir kulu yolunda itdi pay endaz derun-i dilden idüb ol Şehe nizar-ı dürüd
Çün itdi hüsn kabuliyle hatırın tatyip anınla eyledi kasd-ı takrrüb-i ma’bud
Sımah-ı canıma hafiften irdi bu tarih ola bu cisri karin-i kabul-i rabb-i vedüd
Sene : 1043 (Miladi: 1633)

Bu kitabeyi günümüz Türkçesine çevirirsek;

Allah, cem gibi azametli Sultan Murat Hazretlerinin kulları üzerindeki gölgesini uzun eylesin.
O bahtı kutlu padişah, yanına sonsuz askeri, sayısız atlarıyla cihata karar verdiği zaman,
Bu köprüyü bir kulu o şaha canı gönülden dualar ederek yolunda ayaklar altına serdi.
(O padişah bunu) iyilikle kabul ederek gönlü hoş etti. Böylece Allaha yakınlaşmayı diledi.
Butarih can kulağıma Gayp aleminden geldi: Bu köprü çok şevkatli Rabbin kabulüne yakın olsun.

 Babaeski Krokisi

Kaynaklar:
  • BABAESKİ YEREL YAKIN TARİH, Mimar Mucit Öztabak (Yazardan alınan özel izinle kitaptaki yazılar aynen kullanılmıştır.), 2002
  • EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ, İ.Parmaksız, 1984
  • TAŞ KÖPRÜLERİMİZ, Sayfa: 23, Gülgün Tunç, Karayolları Yayınları, 1978
Gezginler:
  • Gökhan Önal
  • Berkant Atmaca


© 2000-2006 Tatildeyim.com & Gökhan Önal. Tüm Hakları saklıdır.
En iyi görüntü için 1024x768 çözünürlüğünü ve Explorer 5+ veya Netscape 6+ tarayıcılarını kullanınız.

YÖRELER | DOĞAL ALANLAR ve MESİRE YERLERİ | CAMİİLER ve TÜRBELER | MANASTIR ve KİLİSELER | MÜZELER
SARAYLAR, KÖŞKLER VE KASIRLAR | DİĞER TARİHİ YAPILAR | GEZİ FOTOĞRAFLARI | KARTPOSTAL